DLA BIZNESU CONSULTING 3.0 KULTURY I TURYSTYKI

  CONSULTING 3.0

  Pristis to nowa jakość w dziedzinie doradztwa dla firm, administracji publicznej i sektora pozarządowego. Synergia w metodzie, zarządzaniu i realizacji w zakresie produkcji, kultury, turystyki i sportu.

  MOVIES

  MOVIES

  Organizacja planów filmowych. Produkcja wykonawcza i liniowa. Lokacje. Scouting.

  EVENTS

  EVENTS

  Organizacja i współpraca produkcyjna. Od koncepcji do realizacji.

  RESCUE ACTIVITY

  RESCUE ACTIVITY

  Wsparcie w sytuacjach nagłych. Nowy produkt, nowy klient, nowa potrzeba.

  MARKETING

  MARKETING

  Realizacja wykonawcza wdrożonych strategii. Wsparcie agencyjne.

  CROSS PROCESSING

  CROSS PROCESSING

  Synergia w działaniu z innymi procesami biznesowymi.

  Każdy rok consultingu jest jak trzy lata w świecie korporacji, ponieważ masz wielu klientów, wiele problemów – rośniesz tak szybko.

  — Indra Nooyi —

  PARTNERZY

  PRISTIS TO DOŚWIADCZENIE, ELASTYCZNOŚĆ I POTENCJAŁ TWORZĄCYCH JĄ LUDZI.


  RAFAŁ ORLICKI

  STRATEGIA | PRODUKCJA | LOBBING | FILM | TV

  PEŁNY PROFIL

  RAFAŁ ORLICKI

  PRZEMEK WALOCHA

  LOKACJE | SCOUTING | FOTO | ART | NGO'S

  PEŁNY PROFIL

  PRZEMEK WALOCHA


  • JAK WIADOMO, TABORET NAJSTABILNIEJ STOI NA TRZECH NOGACH. STĄD JUŻ TYLKO KROK DO CONSULTINGU 3.0

   — Przemek Walocha —
  • DOBRA RADA NIE WYSTARCZY,
   NIE LICZĄ SIĘ WYŁĄCZNIE CHĘCI,
   MIARĄ SUKCESU JEST OSIĄGNIĘTY CEL.

   — Rafał Orlicki —

  DOŚWIADCZENIE

  Siła pristis to wkład wiedzy i umiejętności jej partnerów zdobytych przez lata pracy dla, na rzecz i w ramach podmiotów i projektów o międzynarodowym zasięgu.

  Wydarzenia

  Produkcja wykonawacza Wydarzeń Centralnych w Brzegach w dniach 30-31.07.2016.
  Współrealizacja Strefy Kibica w Krakowie.
  Udział w Komitecie Organizacyjnym. Zarządzanie projektem na szczeblu strategicznym. Nadzór wykonawczy.
  Projekt Polskiej Organizacji Turystycznej promocji Polski w Azji. Doradztwo w zakresie rynku indyjskiego i Bollywood.
  Koncepcja organizacyjna. Nadzór wykonawczy.
  Koncepcja organziacji i zabezpieczenia. Nadzór producencki.
  Koncepcja organizacyjna. Nadzór wykonawczy.
  Między innymi: „projekt.ON”, „Okruchy Tożsamości”, „insideOUT”. Koncepcja, logistyka, realizacja.

  Projekty

  EuroScreen to pierwszy paneuropejski projekt badawczy w zakresie turystyki filmowej. Doradztwo/ ekspertyzy.
  Współtworzenie koncepcji. Zarządzanie strategiczne i operacyjne.
  Międzynarodowy projekt promocji potencjału filmoego regionu. Koncepcja/ wdrożenie/ zarządzanie.
  Produkcja największych i najbardziej uznanych projektów w Polsce. Współpraca z TVP S.A., TVN, Polsat, Eurosport, Mezzo, Arte.
  Polska Komisja Filmowa. Koncepcja/ realizacja/ wdrożenie/ zarządzanie.
  Współworzenie koncepcji. Wdrożenie, zarządzanie i realizacja.
  Cykl warsztatów z zakresu partycypacyjnego projektowania oferty kulturalnej miasta: koncepcja, identyfikacja wizualna, merytoryka, realizacja
  Międzynarodowy projekt na temat wpływu lokowania outsourcingu na tkankę miasta.

  Podmioty

  EUFCN to organizacja non-profit zrzeszająca najbardziej aktywne Film Commission w Europie: strategia promocji, zarządzanie projektem, wdrożenie systemu zarządzania siecią.
  Strategia aktywności filmowej w regionie. Doradztwo w zakresie realizacji projektu Euroscreen.
  Wdrożenie projekt Film Commission Poland. Doradztwo w zakresie zarządzania Komisją.
  Wdrożenie koncpepji współpracy regionalnej w obrębie Funduszu Filmowego i Komisji Filmowej
  Strategia komunikacji akcji społecznej „Ocal Nogę”. Realizacja.
  Współudział w tworzeniu koncepcji otwartego miejsca współpracy między III-sektorem, biznesem i administracją.
  Krakowska Rada Pożytku Działalności Pożytku Publicznego
  Audyt, wdrożenie, zarządzanie, fundraising.

  KONTAKT

  biuro (at) pristis.pl

  +48 730 705 498

  al. Beliny-Prażmowskiego 42/2, 31-514 Kraków

  Back to Top